dijous, 3 de maig del 2012

Relats a recer d'una guitarra

Alguns dels contes d'Una sortida digna estan inclosos al petit espectacle Relats a recer d'una guitarra, on llegeixo una selecció de contes acompanyat per la guitarra de Davis Espinós, i de la música que ha creat expressament. Coma mostra, aquest vídeo del conte "Aparent tranquil·litat", que va gravar l'amic Xulio Ricardo Trigo durant la Fira Literària Joan Cid i Mulet de Jesús.